VietDitru.com

 .
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
17 Apr 2018, 23:03
Hồ sơ K1 - Trung Đinh - Bảo trợ tài chính
Cám ơn cochin đã tư vấn nhanh. Cochin có thể chỉ thêm cho mình biểu mẫu hướng dẫn điền thế nào để mình ghi rồi gửi cho lãnh sư quán được không ? Ngoài ra họ còn yêu cầu những thứ này , mong cochin tư vấn giúp: 1/ Beneficiary: In a signed statement please list all of your relatives in US. Please incl...


17 Apr 2018, 14:39
Hồ sơ K1 - Trung Đinh - Bảo trợ tài chính
Cám ơn cochin đã tư vận Hôm nay mình dắt hôn thê đi phỏng vấn, là người phỏng vấn cuối cùng, bị đưa giấy xanh bắt bổ túc 1 loạt, nhờ mọi người tư vấn giúp: 1/Petitioner: In a signed statement, please provide full name, current address, current home landline telephone number, date of birth of your ex...


10 Apr 2018, 04:50
Hồ sơ K1 - Trung Đinh - Bảo trợ tài chính
Chào mọi người. 1/ Mình đang có thắc mắc về bảo trợ tài chính cho diện K1. Vì tuần sau là hôn thê của mình đi Phỏng Vấn thì thấy yêu cầu là mình cần làm mẫu I134 nhưng mình hỏi luật sư bên đây lại bảo điền I864, vậy mình sẽ phải điền mẫu nao? 2/ Income năm rồi của mình thấp nên mình có thể nhờ người... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image